Az ESTUDIEN Kft-nek – mint Képző intézménynek – alapvető célja, hogy teljes körűen kielégítse a képzésben részt vevő hallgatók, a megrendelői és az üzleti partnerei igényeit, folyamatosan törekszik a szolgáltatások lehető legmagasabb szintű biztosítására. Kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a pályakezdő fiatalok és a munkaerőpiacról kiszorult álláskeresők olyan korszerű ismereteket szerezzenek, melyek alkalmassá teszik őket a mielőbbi elhelyezkedésre. Az intézmény minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a tevékenységi körében jó hírnevet szerezzen, és azt megőrizze, az intézmény adottságainak megfelelő részesedése legyen a térség felnőttképzési piacán. Intézményünk deklarálja, hogy olyan felnőttképzési intézmény, amelynek szakmai és adminisztratív tevékenysége, szabályozott működése a mérhető minőségcélokon keresztül – az önértékelés rendszeres végrehajtásával és az eredmények elemzésével – biztosítja a hallgatók elégedettségét, egyidejűleg megfelelve a vonatkozó jogszabályoknak, a megrendelői igényeknek és a munkaerő-piaci elvárásoknak. Törekszik a munkaerőpiaci kereslet és a képzési kínálat összhangjára. Ennek érdekében intézményünk
 • bevezeti és fenntartja a 393/2013.(XI.12.) Kormányrendelet követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerét
 • a megrendelőivel, beszállítóival, alvállalkozóival hosszú távú partneri kapcsolatot alakít ki
 • teljes működési területén folyamatosan elemzi a partneri elégedettséget
 • érvényesíti a partner és ügyfélközpontú tevékenység elvét
 • a hallgatói számára mindig a legkorszerűbb tudástartalmat közvetíti, és felkészíti őket a munkaerő-piaci kihívásoknak való megfelelésre
 • tananyagait úgy készíti el, hogy azok a tanulási hatékonyságot növeljék
 • folyamatosan fejleszti a munkatársak ismereteit, képességeit, hogy a változó környezeti hatásoknak és követelményeknek magas szinten meg tudjanak felelni
 • olyan szakképzett, elkötelezett oktatói gárdát alakít ki, akik – a jogszabályokban megfogalmazott képzettségi és végzettségi megfelelés mellett – korszerű és naprakész szakmai ismeretekkel rendelkeznek, melynek átadása kielégíti a munkaerő-piaci elvárásokat
 • céljai eléréséhez a szükséges szolgáltatásokat, erőforrásokat tárgyi feltételeket folyamatosan fejleszti és modernizálja
 • képzései és szolgáltatásai hosszú távú fenntarthatósága érdekében, anyagi forrásai bővítéséért igyekszik kihasználni a megjelenő pályázati lehetőségeket
 • minőségpolitikáját évente felülvizsgálja, és szükség szerint aktualizálja

Jogszerűség

A szakmai követelményeknek és kötelezettségeinknek az alábbi jogszabályi előírások figyelembevételével kívánunk eleget tenni:
 • 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL
 • 393/2013. (XI. 12.) KORM. RENDELET szabályozza a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást és követelményrendszert, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetését, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzését.
 • A136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet által, 2014. május 2-tól hatályos módosításokkal. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról.
 • 56/2013. (XII. 4.) NGM RENDELET A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről.
 • 58/2013. (XII. 13.) NGM RENDELET A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól.
 • 59/2013. (XII. 13.) NGM RENDELET A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról.
 • 14/2014. (III. 31.) NGM RENDELET A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól.
 • 16/2014. (IV. 4.) NGM RENDELET A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról
 • 55/2014. (XII. 31.) NGM RENDELET A Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
 • 136/2014 (IV.24.)  NGM RENDELET Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 4/2015. (II. 19.) NGM RENDELET egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 42/2015. (XII. 30.) NGM RENDELET Egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 360/2015. (XII. 2.) NGM RENDELET A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A minőségirányítási rendszer felépítése, dokumentációja és működő elemei biztosítják a rendszeres és folyamatos ellenőrzést, amely lehetővé teszi a lehetséges hibaforrások észlelését, a hibák okainak feltárását, helyesbítését, valamint megelőzését. A minőségirányítási rendszert a ESTUDIEN Kft. az alábbi tevékenységeire alkalmazza:
 • Felnőtt oktatás, felnőttképzési szolgáltatások
Minőségirányítási rendszerünk kialakítása, bevezetése és működtetése során meghatározzuk a felnőttképzési tevékenység fő folyamatait, azok sorrendjét és kölcsönhatásait, valamint a folyamatok eredményes működtetéséhez és szabályozásához szükséges kritériumokat, módszereket, és erőforrásokat. Minőségirányítási rendszerünkben figyelemmel kísérjük, elemezzük, értékeljük, és folyamatosan fejlesztjük képzési és felnőttképzési szolgáltatási folyamatainkat annak érdekében, hogy elérjük a tervezett eredményeket, és gondoskodunk arról, hogy az ehhez szükséges információk rendelkezésünkre álljanak. Minőségpolitikánk, és az azt megvalósító minőségirányítási rendszerünk alapja a partneri megelégedettség, ennek megfelelően képzéseink résztvevőinek visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységeinket. Felnőttképzési programjainkat mindenkor a helyi szükségletek alapján, célra és személyre szabottan alakítjuk ki, valósítjuk meg.